"book price" — Słownik kolokacji angielskich

book price kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cena książki
  1. book rzeczownik + price rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    That is important, he said, because new book prices have soared in recent years.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo