"book predicts" — Słownik kolokacji angielskich

book predicts kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): książka przewiduje
  1. book rzeczownik + predict czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Richard, these experts who wrote this book predicted that there wasn't any cure, as such.

    Podobne kolokacje: