"book learns" — Słownik kolokacji angielskich

book learns kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): książka uczy się
  1. book rzeczownik + learn czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He used it to buy books to learn about the tourism industry and to teach himself English.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo