"book known" — Słownik kolokacji angielskich

book known kolokacja
Popularniejsza odmiana: book is known
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): książka znany
  1. know czasownik + book rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The book is well known today for a line that has nearly nothing to do with its subject.

    Podobne kolokacje: