"book hits" — Słownik kolokacji angielskich

book hits kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): książka uderza
  1. book rzeczownik + hit czasownik
    Luźna kolokacja

    Your book hit me right between-the-eyes like nothing I have ever read.

    Podobne kolokacje: