"book dies" — Słownik kolokacji angielskich

book dies kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): książka umiera
  1. book rzeczownik + die czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    This marked the first time in comic book history that a canceled book ended by having most of its cast of main characters die.

    Podobne kolokacje: