PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"book denouncing" — Słownik kolokacji angielskich

book denouncing kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): denuncjowanie książki
  1. book rzeczownik + denounce czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    H.G. Wells writes a book denouncing the war and conquest of Mars as an act of unjustified aggression.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo