"book delivers" — Słownik kolokacji angielskich

book delivers kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): książka dostarcza
  1. book rzeczownik + deliver czasownik
    Luźna kolokacja

    But his book doesn't deliver the insider's story on how the magazine, which began in April 1998, fell so quickly.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo