"book confirms" — Słownik kolokacji angielskich

book confirms kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): książka potwierdza
  1. book rzeczownik + confirm czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Two books addressed to his wife confirm that he was married to a Christian wife.

    Podobne kolokacje: