"book compares" — Słownik kolokacji angielskich

book compares kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): książka porównuje
  1. book rzeczownik + compare czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    In addition to their regular classroom work, they gather in small groups to discuss how one book compares with others by the same author.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo