"book center" — Słownik kolokacji angielskich

book center kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): centrum książki
  1. book rzeczownik + center rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The first half of the book centres on society and institutions.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo