"book attracts" — Słownik kolokacji angielskich

book attracts kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): książka przyciąga
  1. book rzeczownik + attract czasownik
    Luźna kolokacja

    The book was a best seller but attracted much criticism.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo