"book attempts" — Słownik kolokacji angielskich

book attempts kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): próby książki
  1. book rzeczownik + attempt czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    This book will attempt to answer these and other questions.

    Podobne kolokacje: