"book appeals" — Słownik kolokacji angielskich

book appeals kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): apele książki
  1. book rzeczownik + appeal czasownik
    Luźna kolokacja

    This book should appeal to two entirely different sets of readers.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo