"book advocates" — Słownik kolokacji angielskich

book advocates kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): adwokaci książki
  1. book rzeczownik + advocate czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Additionally, he wrote two catechisms and a book advocating lay preaching.

    Podobne kolokacje: