"book advises" — Słownik kolokacji angielskich

book advises kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): książka radzi
  1. book rzeczownik + advise czasownik
    Luźna kolokacja

    When you fear making a mistake," the book advises, "the most obvious tactic is to make no decision at all.

    Podobne kolokacje: