"book advance" — Słownik kolokacji angielskich

book advance kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): postęp książki
  1. book rzeczownik + advance rzeczownik
    Luźna kolokacja

    They don't want to hear about one more book advance.

    Podobne kolokacje: