"book achieves" — Słownik kolokacji angielskich

book achieves kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): książka odnosi
  1. book rzeczownik + achieve czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    "We also saw that the book had achieved an excellent track record for a first novel in Europe."

    Podobne kolokacje: