"book Travel" — Słownik kolokacji angielskich

book Travel kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): książka Podróż
  1. book rzeczownik + travel rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    In 2012 the book Travels in China was published.

    Podobne kolokacje: