"bony woman" — Słownik kolokacji angielskich

bony woman kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): koścista kobieta
  1. bony przymiotnik + woman rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    A door at the end of the hall opened then, and a tall, bony woman joined them.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo