KURS TRAVEL ENGLISH -50%Taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"body tissue" — Słownik kolokacji angielskich

body tissue kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): tkanka do ciała
  1. body rzeczownik + tissue rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    As a result, less oxygen is carried to the brain and other body tissues.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo