"blue star" — Słownik kolokacji angielskich

blue star kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): smutna gwiazda
  1. blue przymiotnik + star rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    All but the blue star, he thought, and it caught his attention.

    Podobne kolokacje: