"blue Star" — Słownik kolokacji angielskich

blue Star kolokacja
Popularniejsza odmiana: blue star
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): smutna Gwiazda
  1. blue przymiotnik + star rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    All but the blue star, he thought, and it caught his attention.

    Podobne kolokacje: