ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"blood pumped" — Słownik kolokacji angielskich

blood pumped kolokacja
Popularniejsza odmiana: pump blood
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): krew pulsowała
  1. pump czasownik + blood rzeczownik
    Luźna kolokacja

    His heart had pumped too much blood through them at top pressure.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo