"blood of one's victims" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): krew z czyjś ofiary
  1. victim rzeczownik + blood rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    This was supposed to imply him drinking the blood of his many former victims as a practicing vampire.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo