KURS TRAVEL ENGLISH -50%Taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"blood is tested" — Słownik kolokacji angielskich

blood is tested kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): krew jest zbadana
  1. test czasownik + blood rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    If they make us stay long enough, they'll have time to test my blood.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo