KURS TRAVEL ENGLISH -50%Taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"blood found" — Słownik kolokacji angielskich

blood found kolokacja
Popularniejsza odmiana: find blood
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): krew znalazła
  1. find czasownik + blood rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The ground was too hard to leave a track and we never found blood again.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo