"blonde woman" — Słownik kolokacji angielskich

blonde woman kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): blondynka kobieta
  1. blonde przymiotnik + woman rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    A man and beautiful blonde woman are in a car.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo