"blockbuster book" — Słownik kolokacji angielskich

blockbuster book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): książka hitu
  1. blockbuster rzeczownik + book rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The brinksmanship is the latest battle as publishers try to fight off news organizations to protect an elaborate publicity campaign around the release date of blockbuster books.

    Podobne kolokacje: