"black-and-white image" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obraz czarno-biały
  1. black-and-white przymiotnik + image rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The shadowy costume of the black-and-white image was hard to see at first.

    Podobne kolokacje: