"birth of one's son" — Słownik kolokacji angielskich

birth of one's son kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): narodziny z czyjś syn
  1. son rzeczownik + birth rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    She died a few days after the birth of her son.

    Podobne kolokacje: