"birth of one's child" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): narodziny z czyjś dziecko
  1. child rzeczownik + birth rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    They had a son but the mother died soon after child birth.

    Podobne kolokacje: