"big wedding" — Słownik kolokacji angielskich

big wedding kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wielki ślub
  1. big przymiotnik + wedding rzeczownik
    Silna kolokacja

    It was a big wedding held outside near a lake.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo