"bez wątpliwości" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "bez wątpliwości" po polsku — Słownik angielsko-polski

bez wątpliwości

przysłówek
  1. positively **

"bez wątpliwości" — Słownik kolokacji angielskich

without doubt kolokacja
Popularniejsza odmiana: without a doubt
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): bez wątpliwości
  1. without przyimek + doubt rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Without a doubt, she was going to talk them both to death.

    Podobne kolokacje: