BLACK FRIDAY -50%.Roczny kurs eTutor angielski za połowę ceny!Sprawdź

"between woman" — Słownik kolokacji angielskich

between woman kolokacja
Popularniejsza odmiana: between women
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): między kobietą
  1. between przyimek + woman rzeczownik
    Silna kolokacja

    What did he know of love between a man and a woman?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo