"between celebrities" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): między sławami
  1. between przyimek + celebrity rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The most common form of such relationships are one-sided relations between celebrities and audience or fans.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo