"between a woman" — Słownik kolokacji angielskich

between a woman kolokacja
Popularniejsza odmiana: between women
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): między kobietą
  1. between przyimek + woman rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    What did he know of love between a man and a woman?

    Podobne kolokacje: