"better league" — Słownik kolokacji angielskich

better league kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): lepsza liga
  1. better przymiotnik + league rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    This was their fifth promotion to a better league in their first nine seasons.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo