"better book" — Słownik kolokacji angielskich

better book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): lepsza książka
  1. better przymiotnik + book rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    But it's questionable whether this makes for a better book.

    Podobne kolokacje: