BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"betray one's people" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zdradzać czyjś ludzie
  1. betray czasownik + people rzeczownik
    Silna kolokacja

    He did not ask me to betray my own people.

powered by  eTutor logo