BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"betray one's friends" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zdradzać czyjś przyjaciele
  1. betray czasownik + friend rzeczownik
    Silna kolokacja

    Many feel that they have betrayed themselves or their friends and family.

powered by  eTutor logo