"best restaurant" — Słownik kolokacji angielskich

best restaurant kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): najlepsza restauracja
  1. best przymiotnik + restaurant rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    I don't know what makes it the best restaurant in the world.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo