"best receiver" — Słownik kolokacji angielskich

best receiver kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): najlepszy odbiorca
  1. best przymiotnik + receiver rzeczownik
    Silna kolokacja

    He is considered one of the best receivers in his class.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo