"best go" — Słownik kolokacji angielskich

best go kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): najlepiej pójdź
  1. go czasownik + best przysłówek
    Silna kolokacja

    "Well, if there is nothing to be learned here, we had best go inside."

    Podobne kolokacje: