"belt pouch" — Słownik kolokacji angielskich

belt pouch kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): torba paska
  1. belt rzeczownik + pouch rzeczownik
    Silna kolokacja

    She stood there giving him one of those looks women carried in their belt pouches.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo