"believe the lies" — Słownik kolokacji angielskich

believe the lies kolokacja
Popularniejsza odmiana: believe one's lies
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sądź kłamstwa
  1. believe czasownik + lie rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    I couldn't tell if he believed his lies or not.

    Podobne kolokacje: