"behind the woman" — Słownik kolokacji angielskich

behind the woman kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): za kobietą
  1. behind przyimek + woman rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He tipped his chin toward the door behind the young woman.

    Podobne kolokacje:

podobne do "behind the woman" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "behind the woman" po angielsku

powiedzenie

powered by  eTutor logo