BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"behind the cover" — Słownik kolokacji angielskich

behind the cover kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): za nakryciem
  1. behind przyimek + cover rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    She decided to stay behind cover and follow, ready to offer her help.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo