"behind cover" — Słownik kolokacji angielskich

behind cover kolokacja
Popularniejsza odmiana: behind the cover
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): za nakryciem
  1. behind przyimek + cover rzeczownik
    Luźna kolokacja

    She decided to stay behind cover and follow, ready to offer her help.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo