BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"begin one's participation" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zaczynać czyjś udział
  1. begin czasownik + participation rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The following year, he began his participation with 7th on 6th/NY Fashion Week.

powered by  eTutor logo